Att skriva en artikel i en enda “block”

Hej, om ni har svårt att redigera er text på WordPress och vill redigera texten som en enda “block” behöver ni installera en tillägg (plugin) som återställer text redigeraren till WordPress tidigare version. Under workshoppen har vi upplevt några svårigheter och det beror på att WordPress har ändrat sitt system nyligen och fått kritik för det. Här är en lösning som bör fungera för alla – om ni vill. Se mer i denna artikel.

(För övrigt är WPbeginner en jätte bra resurs)

Method 1. Disable Gutenberg with the Classic Editor Plugin

For this method, we will be using the Classic Editor plugin which is developed and maintained by the core WordPress contributors.

First thing you need to do is install and activate the Classic Editor plugin. For more details, see our step by step guide on how to install a WordPress plugin.

The plugin works out of the box, and it will disable the Gutenberg editor upon activation.

This plugin also gives you an option to keep both Gutenberg and the Classic editor at the same time. You can configure this in the plugin’s settings.

Simply go to the Settings » Writing page in your WordPress admin area. You will see the option to do this under “Classic editor settings”.

Classic editor settings

Don’t forget to click on the save changes button to store your settings.

You will now be able to see a new link under the Posts menu to create new posts using the classic editor.

Switch to classic editor

You will also be able to edit older articles using the classic editor. Simply go to Posts » All Posts page and you’ll see a ‘Edit (Classic)’ link below posts.

Edit classic

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.