Välkommen till WordPress

Hej! Välkommen till WordPress kursen inom medieproduktion!

Hemsidan är ett stöd för alla som skall använda en WordPress-baserad hemsida för att lämna in sina uppgifter under terminen.

I kursen kommer vi att veta hur man går till väga när man bygger en ny hemsida på WordPress.

Redan nu är det viktigt att veta att WordPress är en mycket populär CMS (Content Management System) som används av miljontals hemsidor på nätet. Den är open source och har fler användare än andra CMS verktyg. Läs mer om WordPress historia här

One Reply to “Välkommen till WordPress”

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.